1
Bạn cần hỗ trợ?
sieuthanh.net
call

Tư vấn miễn phí

K.Doanh
091 338 1515
Skype
sieuthanh666@gmail.com
K.Thuật
094 308 1515
Skype
sieuthanh333@gmail.com

Địa chỉ

Công ty SIÊU THANH
Sieuthanh trading co., ltd
31-61/33- Lạc Trung
Hai Bà Trưng - Hà Nội

Fanpage

Bảng mã lỗi máy Ricoh 5632, 5732, 5832, 5840

Bảng mã lỗi máy Ricoh 5632, 5732, 5832, 5840


Code Description
C1 Front door open
C2 Exit door
C3 Cassette cover
C4 LCT cover
C5 Sorter open/not latched to machine
C6 ADF cover
C7 Right side cover
E101 Exposure lamp on too long
E103 Frequency problem
E120, 121 Scan home problem
E124 Scan drive problem
E140-143 Lens home, or fuse 303 on DC board
E144, 145 Mirror sensor, fuse 303 on DC board
E191 Image density sensor problem
E302 Charge roller or HVT problem
E346 Bias loss
E351 Image density sensor problem
E352 TD sensor error
E353, 354 Vsp problem
E355, 356 Toner density sensor problem
E405 Transfer belt or charge roller drive
E440 Main drive
E442 Drum charge thermistor
E501 Upper lift motor
E502 lower lift motor
E503 1st tray motor
E504 2nd tray motor
E505 3rd tray motor
E506 Tray main motor drive problem
E507 LCT lift motor
E522-525 Jogger sensor
E541 Fuser thermistor
E542 Fuser temperature too low
E543 Fuser temperature too high
E544 Fuser temperature too high
E547 Fuser lamp won't shut off
E548 Fuser temperature too high or too low
E620 Communication problem between main board and ARDF
E621 Communication problem between main board and sorter
E623 Communication problem between main board and paper trays
E720 Sorter stapler timing roller sensor
E721 Sorter stapler bin lift sensor
E722 Sorter stapler jogger sensor
E723 Sorter stapler grip sensor
E724 Sorter stapler error
E900, 901 Copy counter
U2 Key counter
U6 Fuser unit not installed properly
U7 Duplex unit


Liên hệ - Tư vấn khách hàng miễn phí [Bảo hành] [Báo giá] [Tư vấn cấu hình] [Tư vấn kỹ thuật] [Dịch vụ sửa chữa] [Mua vật tư thay thế] [...] Xin gọi